Loading... Please wait...

N'ko-Fongbe-English Demonstration: We not Only have Our Own African Languages but also Our Own African Writing Scripts

Posted by

Yes, We not Only have Our Own African Languages but also Our Own African Writing Scripts!

For those not familiar with our work, or are new to the site, the writing script we use is called N'ko. It was created in 1949 by Afrikan linguistic scholar Soloman Kante. He originally created it so that the Maninka speaking Mande people could write in their own language. This script is widely used among the Mande. As of the year 6255 AX (2014 Gregorian year) we, at the Kilombo Monarchy of Ganlodo, adopted it as our official writing script as it corresponds very well with Fongbe and Yoruba.

 

ߞߎ߫ ߘߴߋ߫ ߥߎ߲߫ - Kú d’é wú. Greetings to you. Greetings for what you're doing

ߞߎ߫ߘߴߊߜߊߣ - Ku d'agban. Greetings for the gift.

ߞߎ߫ߘߴߊߞߥߍ - Ku d'akwɛ. Greetings (thank you) for the money.

.ߞߎ߫ߘߏ߫ ߊߦߌߛߐߣߡߐ - Kú dó ayisɔnmɔ. Greetings since last time.

ߞߎ߫ߘߏ߫ ߜߊߘߊ߬ - Kú dó gbadà. Greetings for the evening.

ߞߎ߫ߘߏ߫ ߜߋ ߣߍ ߜߋ - Ku do gbe nɛ gbe. Greetings (thank you) for another day. Greetings for life.

.ߞߎ߫ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߤߥߋߣߎ - Kú dó lè hwenu. Greetings for the moment.

ߞߎ߫ߘߏ߫ ߛߐ Ku do sɔ. Greetings (thank you) for yesterday.

ߞߎ߫ߘߏ߫ ߕߊߜߊ߬ Kú dó tagbà. Greetings in your pain/troubles. Acknowledging one’s pain/troubles/struggle.

ߞߎ߫ߘߏ߫ ߕߋ߫ Kú dó té. Greetings while standing.

ߞߎ߫ߘߏ߫ ߖ߯ߐߣ Kú dó zɔn. Greetings to the one who brings a commission

ߞߎ߫ߘߏ߫ ߖ߯ߐߣ Kú dó zɔn. Greetings to you while walking.

ߞߎ߫ߘߏ߫ ߖ߯ߐߣ Kú dó zɔn. Greetings to one from afar.

ߞߎ߫ ߘߐߏ߫ ߖ߯ߐߣߟߌߣ Ku do zɔnlin. Greetings to you while walking.

.ߞߎ߫ ߣߊ ߏ߫ Kú na ó. Greetings for spending.

ߞߎ߫ ߏ߫ Kú ó! Greetings

ߞߎ߫ ߛߋ ߊ߬. Kú se à! Greetings.

ߞߎ ߘߏ߫ ߢߊߣߌ ߗߋ. Ku do nyavi ce! Greetings my child.

ߞߎ߫ ߘߐ߫ ߚߐߣߕߐߣ ߗߋ.Kú do xɔntɔn ce. Greetings my friend!

ߡߌ ߞߎ߫ ߘߴߋ߫ ߥߎ߫.Mi kú d’é wú. Greetings for what you are doing.

ߏ ߞߎ߫ ߏ ߢߊߣߍ.O ku o nyanɛ! Greetings my dear.

ߊ ߘߏ߫ ߝߌߣߍ ߊ߬. ߋߋߣ߸ ߎߣ ߘߐ߫ ߝߌߣߋ  A do fine à? Eeen, un do fine. Are you here? Yes, I'm here.

ߊ ߘߏ߫ ߝߌߣߍ ߊ߱ A do fine ã. No, I'm not here.

ߊ ߘߊߡߟߐ ߜ߯ߊߣߖߌ ߊ߬. ߋߋߣ߸ ߎߣ ߘߊߡߟߐ ߜ߯ߊߣߖߌ A damlo ganji à? Eeen, un damlo ganji. Did you sleep well? Yes, I slept well.

ߊ ߘߊߡߟߐ ߜ߳ߋߘߋ ߊ߬. ߋߋߣ߸ ߎߣ ߘߊߡߟߐ ߜ߳ߋߘߋ  A damlo kpede à? Eeen, Un damlo kpede. Did you sleep a little? Yes, I slept a little.

ߞߋ߫ߖ߯ߋ߫ ߐ ߡߌߣ ߟߐ. ߎߣ ߘߌ ߘߐ ߣߎ ߓߌ ߘߐ ߦߌߦߌ ߥߍ ߜ߯ߊߣߖߌ Kézé ɔ min lo, un di dɔ nu bi do yiyi wɛ ganji. How is your day (going)? I hope all is well.

Of course, a clearer picture can be gotten from our groundbreaking book "Fongbe Primer: Functional Fon Language for Our Everyday World" found right here on this site. The above phrases are taken from the "Greetings Section"of the book.